ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Rating-ul 0.00 (0 Voturi)

Părțile la acest Acord de utilizare:

Site-ul "IKEA Fans Club" ikea-club.org (în continuare - Site);

O persoană fizică / juridică / antreprenor individual care, în conformitate cu cerințele legii, este recunoscută ca participant la traficul civil (în continuare - Utilizator).

Acest Acord de Utilizare a Site-ului guvernează relația dintre Utilizator și Site și se consideră încheiat din momentul în care Utilizatorul comite una dintre următoarele acțiuni de pe Site:

  • Completarea sau trimiterea formularului "Înregistrare" pe Site;
  • Completați sau trimiteți formulare "Adăugați anunț" pe site;
  • Completați sau trimiteți pe site formularul "Persoane de contact";

Acest acord de utilizare este echivalent cu un contract întocmit în scris. Concluzie Acordul de utilizare înseamnă că utilizatorul necesară pentru gradul său familiarizat cu termenii prezentului Contract de utilizator și pe deplin și necondiționat de acord cu ei, inclusiv în partea a consimțământului site-ului la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, în condițiile specificate în secțiunea 4 prezentul acord de utilizare, și în ceea ce privește acordarea acordului site-ului pentru a primi e-mail, sms-uri și alte tipuri de buletine informative și de conținut publicitar, inclusiv de la partenerii site-ului.

Site-ul oferă utilizatorilor să posteze informații privind mărfurile (serviciile) cu scopul cumpărarea sau vânzarea ulterioară a diferitelor bunuri și servicii altor utilizatori (în continuare - servicii), cu excepția bunurilor și serviciilor, limitate în circulație sau retrase din circulație pe site. Toate tranzacțiile sunt încheiate direct între contrapărți. Datorită faptului că site-ul nu este parte la tranzacție și, în plus, obligate să respecte cerințele legislației actuale în ceea ce privește răspunderea pentru dispunerea de informații în domeniul public, site-ul nu este acoperit de legislația privind protecția drepturilor consumatorilor.

1. OBIECTUL ACORDULUI

Site-ul permite utilizatorului să posteze anunțuri după completarea înregistrării, indicând o adresă de e-mail valabilă, numele de conectare și parola aleasă. Ulterior, utilizatorul primește un e-mail care confirmă înregistrarea, conținând un link, al cărui transfer este necesar pentru finalizarea înregistrării. Folosirea oportunităților site-ului, atât pentru utilizatorii înregistrați, cât și pentru cei neînregistrați, înseamnă acceptarea acestor termeni și obligații pentru a respecta instrucțiunile de utilizare a Serviciilor.

Prin acceptarea acestui acord, utilizatorul este de acord cu prelucrarea informațiilor furnizate de Utilizator.

Acordul poate fi modificat de către Site fără nicio notificare specială, noua versiune a Acordului intră în vigoare după 3 (trei) zile de la data plasării sale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua ediție a Acordului.

Site-ul își rezervă dreptul de a publica lista de bunuri (servicii) sunt interzise de vânzare pe site-ul și, prin urmare, interzis să plaseze în anunț pentru utilizator și pentru a face modificări în lista menționată în mod unilateral, fără acordul utilizatorilor. În cazul în care informațiile publicate în anunțurile utilizatorilor cu informațiile publicate în lista de mărfuri (servicii) care sunt interzise spre vanzare pe anunțurile de pe site elimină / adaptează anunțurile fără explicații suplimentare și fără a face referire la data publicării listei de publicitate / corecție.

În prezent, plasarea anunțurilor NUMAI a bunurilor și serviciilor legate de produsele firmei IKEA

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

TAXE

Utilizatorul se obligă să indice la înregistrare adresa electronică efectivă, numele de conectare și parola pe care utilizatorul o alege în mod independent. (Serviciile nu sunt disponibile, și nu ar trebui să fie utilizate de către persoanele cu vârsta sub 18 ani sau de către persoanele excluse temporar sau permanent din utilizarea Serviciilor Site-ului, persoanele sub 18 ani pot utiliza Serviciile numai cu acordul reprezentanților legali ai acestora). Site-ul nu este responsabil pentru furnizarea utilizatorilor de informații înșelătoare și, în cazul în care există îndoieli rezonabile cu privire la fiabilitatea informațiilor furnizate, site-ul are dreptul de a elimina utilizator / restricționa accesul fără explicații și compensații pentru timp și pierderi financiare utilizatorilor / terțe părți în legătură cu eliminarea / restricția acces.

Utilizatorul este obligat, pe cât posibil, să monitorizeze siguranța parolei sale și să nu o dezvăluie unor persoane din afară.

Utilizatorul acomodarea mărfurilor de vanzare pe site se angajează să-l loc în conformitate cu instrucțiunile de pe site, și să furnizeze informații corecte și complete cu privire la produs și condițiile sale de vânzare, dar nu este obligată să raporteze informații care pot afecta prețul mărfurilor.

Utilizatorul este obligat să se asigure că vânzarea bunurilor nu încalcă legislația în vigoare și că vânzarea acestui produs este permisă de regulile site-ului.

Utilizatorul este obligat să facă o descriere exactă a bunurilor, termenii de livrare și de vânzare. Termenii de vânzare și descrierea mărfurilor, compilați de Utilizator, nu trebuie să contravină acestui Acord și legislației în vigoare (responsabilitatea pentru respectarea acestor cerințe este atribuită utilizatorului).

Utilizatorul se obligă să nu utilizeze programe automate pentru a avea acces la Site fără permisiunea autorizată a Site-ului.

Utilizatorul este de acord să nu copia, reproduce, modifica, distribui sau reprezintă terți orice informații conținute pe site-ul web (cu excepția informațiilor furnizate de utilizator) fără referire la site-ul, ca un loc de informații inițiale de plasare.

Utilizatorul se obligă să nu intervină sau să încerce să interfereze cu activitatea și alte activități de pe Site; și, de asemenea, să nu interfereze cu funcționarea sistemelor sau proceselor automate și a altor activități, pentru a împiedica sau a restricționa accesul la Site.

Utilizatorul se obligă să nu utilizeze informațiile furnizate de alt utilizator fără permisiunea unui alt utilizator. Toate informațiile primite de Utilizator despre alți Utilizatori în legătură cu utilizarea Site-ului pot fi utilizate numai pentru efectuarea tranzacțiilor utilizând Site-ul. Astfel, Utilizatorului nu i se permite să folosească adresa de e-mail a altui Utilizator în scopul trimiterii prin poștă directă sau a trimiterii altor mesaje electronice nedorite. Panoul nu este responsabil pentru încălcarea acestei reguli, cu excepția obligației de a opri accesul la Site pentru utilizatorul care la încălcat.

DREPTURI

Utilizatorul are dreptul să utilizeze Serviciile numai cu propria adresă de e-mail, nume de conectare și parolă.

Utilizatorul are dreptul de a utiliza servicii suplimentare plătite de pe site. Plata pentru serviciile cu plată suplimentară se efectuează prin utilizarea unui cont virtual deschis de către Utilizator în mod automat la înregistrarea pe Site, cu condiția ca contul virtual al Utilizatorului să aibă fonduri.

Utilizatorul oferă Site-ul non-exclusiv, existente peste tot, dreptul perpetuu de a utiliza acest drept în ceea ce privește drepturile de autor, mărci comerciale, publicații și baze de date, care este utilizator în raport cu informațiile furnizate de către utilizator tuturor operatorilor de informații cunoscute sau necunoscute. De asemenea, Utilizatorul refuză toate drepturile morale și de proprietate pe care le are Utilizatorul în legătură cu Informațiile furnizate de Utilizator în limitele specificate de legislația în vigoare. Prin postarea pe site-ul nostru a unui anunț cu imagini fără protecție a drepturilor de autor, utilizatorul este de acord cu utilizarea imaginii și / sau a unei părți a acesteia în interesul site-ului fără plata unei taxe.

Utilizatorul se obligă să nu transfere sau să vândă datele sale pentru a intra în sistem către terțe părți. Utilizatorul este obligat să schimbe imediat datele de conectare dacă are motive să suspecteze că datele au fost divulgate sau pot fi folosite de terți.

Prin plasarea bunurilor spre vânzare, utilizatorul confirmă că are dreptul de a vinde acest produs.

Site-ul își rezervă dreptul de a limita numărul de anunțuri active pe site, precum și de a restricționa acțiunile utilizatorului pe acest site.

Site-ul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a publica gratuit anunțurile utilizatorului în rețelele sociale (grupuri oficiale, comunități etc.) și utilizatorul este de acord cu acest tip de publicație.

Site-ul își rezervă dreptul de a transfera acest acord de utilizare între Site și Utilizator, incluzând, dar fără a se limita la, toate drepturile și obligațiile rezultate sau o parte a acestuia către o terță parte. În cazul transferului de drepturi, site-ul se angajează să notifice, căruia i-au fost transferate drepturile conform acordului de utilizare, drepturile și / sau obligațiile, prin publicarea informațiilor relevante pe acest site. În cazul transferului unui contract de utilizator către o terță parte, terțul are dreptul să furnizeze servicii similare sau similare pe un alt site.

Panoul de afișaj are, de asemenea, dreptul de a muta, completa sau prelungi perioada pentru a demonstra bunurile din motive tehnice aflate sub control sau în afara controlului site-ului. Site-ul are dreptul să înceteze demonstrarea bunurilor plasate dacă utilizatorul a înregistrat un obiect care încalcă sau poate încălca prezentul acord sau legislația în vigoare.

Utilizatorul nu are dreptul să pună bunurile spre vânzare pe Site sau să finalizeze tranzacția inițiată pe Site, ceea ce poate duce la încălcarea legislației actuale de către Site.

3. RESPONSABILITATEA

Site-ul nu este organizatorul tranzacției sau vânzătorului. Acest site oferă o oportunitate pentru utilizatorii înregistrați de a posta spre vânzare, de a vinde și de a cumpăra bunuri legal autorizate în orice moment, de oriunde și la orice preț. Site-ul nu verifică toate anunțurile postate de utilizatori, nu deține obiecte puse în vânzare pe site, iar site-ul nu participă la tranzacții între cumpărători și vânzători. Astfel, calitatea, siguranța, legalitatea și conformitatea bunurilor (serviciilor) la descrierea sa, precum și posibilitatea vânzătorului de a vinde, și cumpărătorii - pentru a dobândi bunurile sunt în afara controlului Site-ului. Prin urmare, Utilizatorul nu poate concluziona că oferta, vânzarea și cumpărarea unui produs este validă și legală pe baza plasării, vânzării și achiziționării de bunuri pe Site. Site-ul nu este responsabil pentru finalizarea tranzacției de către Vânzător sau Cumpărător. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru faptul că acțiunile sale nu contravin legislației în vigoare. În cazul unui organism de stat tratament autorizat, să se stabilească faptul că informațiile postate de către utilizatori este un abuz / încălcare a legii sau condiții prealabile pentru un astfel de tratament în viitor aplicabil, site-ul are dreptul de a șterge informațiile postate de către utilizatori a site-ului sau pentru a le modifica.

Site-ul nu utilizează soluții tehnice speciale pentru a verifica corectitudinea informațiilor furnizate de utilizatorii noștri la înregistrarea pe site. Site-ul nu poartă răspundere și nu poate garanta că utilizatorul este într-adevăr ceea ce reprezintă și că informațiile furnizate în timpul înregistrării pe Site sunt corecte. Site-ul recomandă comunicarea cu potențialii contrapărți, utilizând în acest scop toate instrumentele disponibile pe site.

Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile folosind adresa de e-mail, numele de conectare și parola.

Unele dintre datele publicate de utilizatori de pe Site pot părea insultătoare, nesigure sau înșelătoare Utilizatorilor individuali. Utilizatorul trebuie să țină seama de faptul că contrapartea sa poate fi minoră sau se poate impersona cu o altă persoană. Utilizarea Serviciilor implică faptul că Utilizatorul înțelege și acceptă aceste riscuri și este de acord că Site-ul nu este responsabil pentru acțiunile sau omisiunile din partea Utilizatorului.

Dacă un utilizator are o cerere de la ceilalți utilizatori în utilizarea cele mai recente servicii, utilizatorul este de acord cu aceste cerințe în mod independent și fără intervenție din partea site-ului, precum și scuti site-ul de la toate pretențiile, răspunderea, despăgubirea pentru daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv avocați taxe, cunoscute sau necunoscute, care apar ca urmare a sau în legătură cu aceste cerințe. Site-ul nu este responsabil pentru pierderea informațiilor de către Utilizator, precum și pentru distorsionarea informațiilor sau pierderea comunicării. Site-ul nu este responsabil pentru orice eșec sau probleme în îndeplinirea obligațiilor lor din cauza unor circumstanțe neprevăzute, de forță majoră, a căror consecințe nu pot fi evitate sau depășite (cum ar fi decizia autorităților, greve, accidente, rupturilor în sistemul general de comunicații etc.). În timpul existenței obstacolelor de mai sus, utilizatorul este obligat să depună toate eforturile pentru a-și îndeplini obligațiile.

Site-ul nu garantează un acces permanent, neîntrerupt și fiabil la Servicii, deoarece factorii care nu sunt controlați de Site pot interfera cu gestionarea Site-ului. Posibilitatea de utilizare a site-ului și Serviciile sunt furnizate fără garanții, și, în măsura permisă de legea aplicabilă, site-ul se scutește de la toate garanțiile și alte obligații astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, precum și altele, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, obligațiile ce țin de competența și profesionalismul , precum și cerințele legate de respectarea termenelor limită.

4. CONFIDENȚIALITATE

La completarea și trimiterea formularelor pe site, utilizatorul furnizează următoarele informații: Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact. Utilizatorul, la discreția sa, are dreptul de a extinde lista informațiilor transmise, în cazul în care acest lucru nu contravine legislației în vigoare.

Prin trimiterea datelor personale la completarea formularelor (formularele disponibile pentru a completa pe site) pe site Utilizatorul este de acord cu prelucrarea lor Site-ului, inclusiv pentru punerea în aplicare a obligațiilor site-ului Utilizatorului în temeiul prezentului acord de utilizare, să informeze utilizatorul cu privire la serviciile lor, promovarea site-ului bunuri și servicii, efectuarea de sondaje electronice și sms-uri, controlul acțiunilor de marketing, asistență pentru clienți, aranjarea livrării de bunuri utilizatorilor, monitorizarea satisfacției utilizatorilor O calitate a serviciilor site-ului. Nu este considerată o încălcare a site-ului să furnizeze informații terților care acționează în baza unui contract cu Site-ul pentru îndeplinirea obligațiilor față de Utilizator.

Site-ul are dreptul de a trimite informații, inclusiv mesaje publicitare, la e-mail și la telefonul mobil al Utilizatorului, cu consimțământul acestuia. Utilizatorul are dreptul să refuze să primească publicitate și alte informații fără a explica motivele refuzului. Mesajele de serviciu care informează utilizatorul cu privire la stadiul și etapele de procesare a informațiilor plasate de acesta sau serviciul comandat și care informează despre modificările importante în activitatea site-ului sunt trimise automat și nu pot fi respinse de Utilizator.

Site-ul are dreptul de a utiliza tehnologia "cookie-uri". «Cookies» nu conține informații confidențiale, iar site-ul are dreptul de a transmite informații cu privire la «cookies» parteneri, agenții și părți terțe care au încheiat contracte cu site-ul, pentru a-și îndeplini obligațiile Utilizatorului și în scopuri statistice și pentru a optimiza mesaje publicitare.

Site-ul primește informații despre adresa IP a vizitatorului site-ului. Aceste informații nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorul.

Site-ul nu este responsabil pentru informațiile furnizate de Utilizator pe Site în format public.

5. CONDIȚII SUPLIMENTARE

Mesajele de pe site destinate Utilizatorilor sunt publicate pe Site și / sau trimise la adresele de e-mail furnizate de Utilizatori la înregistrarea sau publicarea anunțurilor pe Site.

Mesajele utilizator trimise pe site sunt trimise prin metodele indicate pe site. Mesajele publicate pe Site sunt considerate a fi livrate Utilizatorului din momentul publicării lor. Mesajele trimise prin e-mail sau fax sunt considerate a fi livrate celeilalte părți imediat după primirea confirmării de livrare.

Site-ul își rezervă dreptul de a modifica acest Acord notificând Utilizatorul sau publicând Acordul modificat pe Site. Acordul modificat se extinde la noi utilizatori de la data publicării pe site. Acordul modificat se aplică utilizatorilor înregistrați anterior după treizeci (30) de zile de la notificarea schimbării. Cu toate acestea, modificările aduse listei de "Produse interzise de vânzare pe site" intră în vigoare din momentul publicării lor pe site.

6. TERMEN DE ACORD

Prezentul Contract va intra în vigoare după ce Utilizatorul va furniza adresa electronică, numele de conectare și parola și va continua să funcționeze pe termen nelimitat.

Utilizatorul are dreptul de a-și rezilia dreptul de a utiliza Serviciile prin trimiterea unui mesaj despre acest lucru prin e-mail sau prin altfel furnizat de software-ul Site-ului.

Site-ul își rezervă dreptul de a înceta accesul la serviciile Utilizatorului care încalcă acești Termeni. Billboard-ul își rezervă dreptul de a înceta accesul la Serviciile utilizatorului, la discreția sa. Un utilizator al cărui acces la Servicii a fost reziliat sau al cărui Informații a încetat să mai fie valabil nu are dreptul să se înregistreze din nou sau să utilizeze datele de înregistrare ale unui alt Utilizator fără permisiunea specială a Site-ului. Site-ul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a rezilia furnizarea serviciilor și de a opri accesul la serviciile tuturor utilizatorilor înregistrați.

7. DISPOZIȚII GENERALE

Acest acord este guvernat de legi.

Toate litigiile posibile asupra acordului sunt soluționate în conformitate cu normele actualei legislații.

Normele privind protecția consumatorului nu pot fi aplicabile relației dintre Utilizator și Site.

Nici o prevedere a acordului nu poate fi înțeleasă ca o unitate între utilizator și site-ul de relații de agenție, relații de parteneriat, relații de activitate în comun, relații de angajare personale sau orice alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul acord.

Mai multe despre acest subiect ...

Vă recomandăm ...